Styrets sammensetning 2017

Leder:

Åshild Karlsen

Styremedlemmer:

Else Angeltun      

Bente Berg              

Reidun Johanne Vassbakk                                                    

Bård Kirkeeng                     

Hanne Wenås                     

Ramona Nergård

Varamedlemmer:

Anne Kristin Venås

Renate Pedersen

Wenche Longva

Kerstin Neidler